ANALYTICKÁ GEOMETRIE

S udáváním polohy pomocí souřadnic se setkáváme poměrně často - na zemi a na moři pomocí zeměpisné šířky a délky, na obloze třeba pomocí rektascenze a deklinace, na šachovnici pomocí sloupců a řádků atd. V 17. století zavedli René Descartes a Pierre Fermat do geometrie výpočty. Potřebovali ale všechny objekty přesně usadit v rovině nebo prostoru. Descartes (lat. Cartesius) svůj souřadnicový systém poprvé publikoval jako dodatek La Géometrie ke své knize Rozprava o metodě. Spojil tak vlastně do té doby oddělené větve matematiky - algebru a geometrii. Ve stejné době rozvíjel svou soustavu souřadnou i Pierre Fermat, který také použil dvě osy x a y, ale jeho osy byly šikmé. Založili tak novou část matematiky - analytickou geometrii. Geometrii, která neřeší úlohy pomocí rýsování, ale pomocí rovnic a čísel.

Pierre Fermat
Pierre Fermat
René Descartes
René Descartes