LIMITY - LEKCE 1

Definice limity, limita zprava a zleva