MNOHOČLENY - LEKCE 2

Dosazení do výrazu, hodnota výrazu