Chceš umět matiku?

29.04.2019

Podle statistik nenávidí matiku 90 % studentů. Pokud patříš mezi ně a přesto matematiku pro svoje další studium potřebuješ, tak jsi na správném místě. Budu ráda, když si přečteš dalších pár řádků o tom, proč a jak by ses měl/a matiku učit.

Nejprve otázka PROČ?

Povězme si nejprve o tom, proč se matiku učit. Každý má jinou motivaci. Někdo chce udělat maturitu, jiný zase chce mít dobré známky, další chce udělat radost rodičům. Důvodů je spousta. Ale co ti, co nemají žádný důvod? Stále si opakují, že je matika těžká, že ji nezvládnou nebo že pro ni nemají buňky? Pokusím se je touto krátkou úvahou přesvědčit, že to jde.

Často jsem v hodinách matematiky slyšela od svých středoškolských studentů otázku: "K čemu mi to vlastně bude?" Probírali jsme funkce, logaritmy, analytickou geometrii, posloupnosti apod. a jejich otázka byla stále stejná, jen občas trošku pozměněná: "Proč bych se to měl učit?" Odpovím nejprve na tu první. "K ničemu". Ano, čtete dobře. Učitelka matematiky vám tady píše, že funkce, logaritmy, analytická geometrie, posloupnosti jsou k ničemu. Ano. V běžném životě ani já neřeším problémy pomocí rovnic nebo si na zahradě nevytyčuji záhonky pomocí souřadnic. Používám maximálně procenta, zlomky, úměrnosti, poměr, vzorce pro obsahy, obvody, objemy a povrchy. Tedy látku základní školy. Pokud nejste technik, ekonom nebo vědec, pak si s touto matematikou vystačíte. 

A teď ta druhá otázka. Proč byste se měli matematiku učit a proč vás ji chci naučit? Matika je skvělý nástroj, který rozvíjí vaše logické myšlení, uvažování a rozhodování, při řešení slovních úloh učí "číst mezi řádky", rozlišovat podstatné informace od nepodstatných, formulovat postupy, obhajovat řešení. Ten, kdo má trénovaný mozek, pak dokáže efektivně řešit problémy, které ho potkají v běžném životě. A rozvoj vaší osobnosti a vašich vlastností - to už stojí za tu námahu.

A teď otázka JAK?

Ve sportu to funguje stejně jako s učením matiky. Koukáním na fotbal v televizi se ho hrát nenaučíte, i když budete znát perfektně pravidla a různé fígle. Aby se z vás stal fotbalista, musíte si obout kopačky, vzít míč, vyrazit na nejbližší hřiště a poctivě oddřít tréninky. V matice to funguje stejně. Matematiku se (na rozdíl od ostatních předmětů - literatury, dějepisu, zeměpisu apod.) nelze naučit přeléváním z jedné hlavy do druhé nebo mechanickým memorováním. Neexistuje žádný způsob, jak se matiku naučit zadarmo, matematiku je potřeba pochopit a odpřemýšlet si sám ve své vlastní hlavě.

Určitě znáte historku, která se vypráví o řeckém matematikovi Eukleidovi. Ten prý na otázku, zda existuje lehčí cesta k matematice, odpověděl králi Ptolemaiovi, že žádná královská cesta k matematice neexistuje. Od starověku se nic nezměnilo. Proto pokud se vaši učitelé ve škole snaží předělat logickou stavbu matematiky na pouhé memorování nějakých postupů, nemá to s matematikou nic společného. Počítání stejných typů příkladů jen s jinými čísly ještě neznamená, že matiku umíte. Vždyť ani v životě nejde na všechny situace aplikovat jeden a ten samý postup.

Ke zvládnutí matiky nestačí jen poslouchat učitele, opisovat si příklady z tabule, civět do učebnice nebo koukat na vzdělávací videa. Je nutné si vše poctivě odpočítat. Vzít tužku, papír, popř. kalkulačku a pustit se do počítání. Jedině tak zapojíte mozek a matiku si skutečně procvičíte. Pokud nebudete počítat, pak se vlastně matiku vůbec učit nebudete. Pokud vám právě toto nejde, pokud potřebujete při počítání "popostrčit", pokud vás nenapadají postupy a řešení, pak vám s tím ráda pomůžu, protože můj projekt NaučímTěMatiku je založený právě na této myšlence. V eshopu si vyberte kurz přesně podle vašich potřeb a představ. 

A na konec

Jakmile matematice porozumíte, objevíte, že vše do sebe zapadá, že se jednoduché principy rozvíjejí a že vlastně postupně od základů vzniká nádherný dům matematického poznání. Ale pozor, pokud jsou základy postaveny špatně, časem se to projeví.

I když matematiku nebudete milovat, tolerujte ji ve svém životě. Zkuste se na ni podívat jako na zábavnou hru, u které objevujete stále nová a nová pravidla. A hlavně - nevzdávejte to, utéct umí každý. Přijmi tu výzvu a zvládni matiku.