Uměli Češi matiku?

04.06.2019

Newtona, Leibnize, Fermata nebo Pascala zná z hodin matematiky řada z vás. Byli ale mezi našimi českými předky významní matematikové? Byli. A nebylo jich málo. Řada z nich se zapsala do historie nejen matematiky. 

Teolog, který ovládal jedenáct jazyků, a ještě k tomu vynikl v matematice, tak to byl Jakub Kresa (19. července 1648 - 28. července 1715). Žil na přelomu 17. a 18. století v době, kdy se do zaostalé Evropy pomalu dostávaly matematické vědomosti z východu přes Španělsko. Známý je především ve Španělsku, protože jako první přeložil do španělštiny Eukleidovy Základy - nejdůležitější knihu starověké a středověké matematiky.

Bernard Bolzano. Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.
Bernard Bolzano. Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Ani velkým matematikům se nevyhnuly problémy s matematikou. Ve svých matematických začátcích musel Bernard Bolzano (5. října 1781 - 18. prosince 1848) vyhledat pomoc u svých spolužáků. Ani to mu nebránilo stát se jedním z největších matematiků začátku 19. století nejen u nás ale i v Evropě. Jeho jméno nese řada vět matematické analýzy.

Ze školy znáte slovo množina. Jeho autorem je zřejmě Matyáš Lerch (20. února 1860 - 3. srpna 1922). Český matematik, který spolupracoval s řadou slavných kolegů konce 19. století. Ani úraz v dětství a opožděný nástup do školy mu nezabránil ve skvělé kariéře matematika. 

Mezi další významné matematiky patřili profesoři českých univerzit: Augustin Pánek (3. prosince 1843 - 10. prosince 1908), Karel Petr (14. června 1868 - 14. února 1950), Jan Sobotka (2. září 1862 - 10. května 1931), František Studnička (27. června 1836 - 21. února 1903), Jan Tesánek (9. prosince 1728 -22. června 1788), Stanislav Vydra (13. listopadu 1741 - 3. prosince 1804) nebo Karel Zahradník (16. dubna 1848 - 23. dubna 1916). Díky nim vznikly nové česky psané učebnice matematiky (před tím byly jen latinské nebo německé), nové univerzitní budovy a matematiku se naučily tisíce studentů.

U medailonků je odkaz na stránky edu.techmania.cz, protože jsem pro web Techmania Science Center napsala články s životopisy řady osobností. Autorská práva mi zakazují použít články na mém webu.