14. Obsahy a obvody

Ve čtrnácté kapitole si zopakujeme, jak se počítají obsahy a obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku a lichoběžníku. Navíc si k tomu přidáme Pythagorovu větu. Na toto téma bývá příklad v každém testu a je většinou za 2 body.