3. Poměr a trojčlenka

Třetí kapitola je věnovaná poměru a přímé a nepřímé úměrnosti. Obě témata se většinou objevují v testech jen v jednom příkladu. Za příklady z této kapitoly můžeš získat většinou 3 - 4 body z 50. Záleží na typu příkladu. A to už určitě stojí za tu námahu.  Dost často se poměr objevuje i v příkladech na úplně jiné téma, třeba na obsahy a obvody obrazců nebo objemy a povrchy těles. 

Tato kapitola je rozdělená na dvě části: