MNOHOČLENY - LEKCE 4

Sčítání a odčítání mnohočlenů, závorky