VEKTORY - LEKCE 5

Úhel dvou vektorů, skalární součin