12. Souměrnosti

Dvanáctá kapitola se věnuje souměrnostem, středové a osové. Na toto téma bývají v testech občas konstrukční úlohy nebo úlohy, kde se dokresluje do čtvercové sítě. Úlohy jsou to většinou za 2 body. 

Tato kapitola je rozdělená na dvě části: