7. Tabulky a grafy

Sedmá kapitola je věnovaná úlohám s tabulkami a grafy. Většinou se v testu vyskytuje jeden takový příklad. Někdy je tato úloha docela jednoduchá, někdy chce trošku přemýšlení. Většinou je za 2 body. 

Tato kapitola je rozdělená na dvě částí: