10. Úlohy s proměnnou

Desátá kapitola se také věnuje slovním úlohám. Jsou speciální v tom, že se tu pracuje s výrazy. Tyto úlohy bývají skoro v každém testu a jsou většinou za dva body. 

Tato kapitola je rozdělená na dvě části: