PŘÍMKY - LEKCE 6

Analytické vyjádření úsečky, polopřímky, poloroviny apod.