VÝRAZY

Šroubovák, vařečka, vysavač, počítač atd. To všechno jsou nástroje, které nám usnadňují práci. Stejným nástrojem, který nám usnadňuje práci v matematice, jsou výrazy nebo také polynomy nebo také mnohočleny. Představte si, že potřebujete vyřešit tuto jednoduchou úlohu: "Chci si koupit jablka, která mi prodavačka zabalí do sáčku za 1 Kč. Jedno jablko stojí 3 Kč. Zaplatila jsem 28 Kč. Kolik jablek jsem si koupila?" Pokud bychom neměli nástroj výrazy, pak bychom asi postupně počítali jedno jablko a sáček, dvě jablka a sáček, tři jablka a sáček atd. Až bychom došli k devíti jablkům a jednomu sáčku. Nepřehledné, že? Přesně takto se zapisovaly úlohy ve starých matematických knihách. Až na přelomu 16. a 17. století napadlo velkého matematika Francoise Vieta zavést do výpočtů písmena místo čísla. Založil tak novou část matematiky, která dostala jméno algebra. Název je odvozen z názvu knihy Aldžebr z 9. století od matematika al Chwarizmiho.

Francois Viete
Francois Viete

A jak by vypadal výpočet pomocí písmenek? Označíme si počet jablek x a budeme řešit rovnici 

Jednoduché a přehledné, že? Tak se pojďme v následujících třech kurzech seznámit s tímto užitečným a krásným nástrojem, který nás bude doprovázet celou matematikou - na základní, střední i vysoké škole.