BODY - LEKCE 2

Vzdálenost dvou bodů, velikost úsečky