MNOHOČLENY - LEKCE 6

Vzorce pro druhou a třetí mocninu dvojčlenu