BODY - LEKCE 1

Bod, soustava souřadná, souřadnice bodu