PŘÍMKY - LEKCE 5

Úhel dvou přímek, vzdálenost bodu od přímky