MNOHOČLENY - LEKCE 1

Co je to výraz, přepis textu na výraz